خوش آمدید
سایت تخصصی آمار فربد: معرفي كتابSPSS 19

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

کتاب معادلات ساختاری pls

موضوعات : معرفي كتاب

داده های کتاب " حداقل مربعات جزئی: مدل های معادلات ساختاری و رگرسیون با کاربرد نرم افزار smartpls که از سوی انتشارات مهرگان قلم وارد بازار شد در ادامه مطلب قابل دانلود است.

در این کتاب کلیه آیتم های منوی calculate بحث و نمونه تحلیل ارایه شده است.

آموزش معادلات ساختاری pls
 

کتاب معادلات ساختاری pls

ادامه مطلب

کتاب pls

موضوعات : معرفي كتاب

کتاب " حداقل مربعات جزئی: مدل های معادلات ساختاری و رگرسیون با کاربرد نرم افزار smartpls از سوی انتشارات مهرگان قلم وارد بازار شد. 

دانلود فهرست مطالب در ادامه مطلب

دانلود داده های استفاده شده در کتاب pls


کتاب pls

 

ادامه مطلب

کتاب تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک SPSS23

موضوعات : معرفي كتاب

کتاب  تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک SPSS23  یکی از بهترین کتاب ها در زمینه تحلیل آماری است که از سوی انتشارات عابد و مهرگان قلم وارد بازار شده است که توانسته است سهم خوبی از کتاب های بازار SPSS را در بر بگیرد. لازم به ذکر است که در چاپ هفتم آن داده ها همراه کتاب ارایه شده است. سرفصل های کتاب عبارتند از:

1- آشنایی با ورود داده در نرم افزار و تعریف متغیرها به همراه وزن دار کردن آنها

2- تحلیل توصیفی داده ها که شامل جداول فراوانی و نمودارهای اکتشافی و جعبه ای و ساقه و برگ می باشد

3- استنباط آماری که شامل کلیه آزمون های فرض ناپارامتری و پارامتریک و آزمون مربع کای می باشد

4- اندازه گیری رابطه آماری که شامل رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی و ضریب تعیین جزیی می باشد

5- تجزیه و تحلیل های لگاریتم خطی؛ رگرسیون لجستیک و ...

6- تحلیل عاملی اکتشافی بهمراه مولفه های اصلی

7- سنجش کیفیت اندازه گیری ( روایی و پایایی پرسشنامه)

8-تحلیل جداول توافقی چندپاسخه

9- تحلیل تشخیصی ( تحلیل ممیزی ) و فرق آن با رگرسیون لجستیک

10- تحلیل خوشه ای( K-MEANS - سلسله مراتبی و روش WARD )

11- بوت استرپ ( یک فصل کامل بهمراه مبانی نظری)

12- تحلیل واریانس یک طرفه، دو طرفه و بالاتر

در انتها یک نمونه تحلیل انجام شده با استفاده از آزمون تی تست برای شناسایی عوامل انجام شده است.

لینک خرید اینترنتی کتاب SPSS23

کتاب SPSS23

 

ادامه مطلب

کتاب تحلیل آماری با spss 22

موضوعات : معرفي كتاب

دوستان عزیز کتاب تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک spss 22 از سوی انتشارات عابد و مهرگان قلم تجدید چاپ شد. چاپ جدید مشتمل بر تغیرات زیر است:

1- تفاوت رگرسیون لجستیک با تحلیل تشخیصی 

2- ضریب همبستگی جزیی

3- تحلیل واریانس دو طرفه و بالاتر 

اطلاعات بیشتر 

ادامه مطلب