خوش آمدید
عضویت ویژهثبت نام در دوره های آموزشیانجمنفروشگاهانجمن spss

quadratic discriminant analysis

تحلیل تشخیصی درجه دوم

QDA  (quadratic discriminant analysis) به روش تجزیه و تحلیل خطی (LDA) (linear discriminant analysis) نزدیک است، که در آن فرض می شود که اندازه گیری به طور نرمال توزیع شده است.  با این حال، بر خلاف LDA، در QDA هیچ فرضیه ای وجود ندارد که کوواریانس هر یک از طبقات یکسان باشد.  برای برآورد پارامترهای مورد نیاز در تشخیص درجه دوم، محاسبه و داده ها بیشتر از موارد تشخیص خطی لازم است. اگر اختلاف زیادی در ماتریس های کوواریانس گروه وجود نداشته باشد، پس مورد دوم نیز به عنوان تشخیص درجه دوم عمل می کند.  تشخیص درجه دوم، شکل کلی تشخیص بیزی است.

 

ادامه مطلب

حجم نمونه در معادلات ساختاری

یکی از بحث های اصلی در مدل سازی معادلات ساختاری تعیین حجم نمونه است که در ادامه مطلب بررسی می شود.

برای تعیین حجم نمونه از فرمول آقای soper(2018) که تابعی از پارامترهای اندازه اثر، توان آماری، تعداد متغیرهای پنهان، تعداد متغیرهای مشاهده شده و سطح احتمال( سطح خطا ) است استفاده می شود.

برای محاسبه حجم نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری در  ادامه مطلب روی لینک محاسبه آنلاین کلیک کرده و شاخص ها را به ترتیب بالا که معادل فارسیشون نوشته شده است وارد نمایید.

حجم نمونه در معادلات ساختاری

 

ادامه مطلب