خوش آمدید

انتقال خروجی stata به word

برای اینکه خروجی تولید شده در نرم افزار Stata براحتی در word قابل استفاده باشد مراحل آموزش زیر را طی کنید:

1- روی خروجی تولید شده در نرم افزار استاتا / STATA کلیک راست کرده بعد از انتخاب جدول گزینه Copy را انتخاب نمایید

خروجی استاتا در ورد

بقیه آموزش در ادامه مطلب...

انتقال خروجی stata به word

ادامه مطلب

تحلیل مسیر با stata

ازجمله نرم افزارهای برازش معادلات ساختاری یا تحلیل مسیر می توان به SMART PLS و AMOS و LISREL و MPLUS و SPSS اشاره کرد. در این پست قصد داریم آموزش تحلیل مسیر یا PATH DIAGRAM را با نرم افزار استاتا( STATA) قرار دهیم. این نرم افزار بر خلاف نرم افزارهای مذکور دارای مزیت های بیشتری می باشد از جمله انواع روش های برازش مانند بوت استرپ یا جک نایف یا ماکزیمم درستنمایی یا ماکزیمم درستنمایی با مشاهدات گمشده و ...

در ادامه مطلب  فیلم برازش مدل تحلیل مسیر با استاتا برای دانلود گذاشته شده است. فایل داده های استفاده شده فرضی است.

تحلیل مسیر با stata

ادامه مطلب

کتاب معادلات ساختاری pls

موضوعات : معرفي كتاب

داده های کتاب " حداقل مربعات جزئی: مدل های معادلات ساختاری و رگرسیون با کاربرد نرم افزار smartpls که از سوی انتشارات مهرگان قلم وارد بازار شد در ادامه مطلب قابل دانلود است.

در این کتاب کلیه آیتم های منوی calculate بحث و نمونه تحلیل ارایه شده است.

آموزش معادلات ساختاری pls
 

کتاب معادلات ساختاری pls

ادامه مطلب

آزمون ریشه واحد در EVIEWS (ایویوز)

مانایی

یک سری زمانی زمانی مانا است که میانگین و اتوکواریانس آن به زمان بستگی نداشته است که در بحث برآورد سری های زمانی ARMA شرط اصلی است.

در بحث برازش مدل های رگرسیون در داده های پانل ( ترکیبی) باید شرط مانایی بررسی شود. آزمون ریشه واحد آزمونی است که جهت جلوگیری از برازش رگرسیون کاذب میان متغیرها بررسی می شودو به عنوان آزمون مانایی مورد استفاده قرار می گیرد.

در بحث داده های ترکیبی یا پانلی این آزمون بوسیله چند آزمون انجام می شود که در ادامه مطلب ضمن معرفی کردن آنها و مشخص کردن فرض صفر و مقابل در این آزمونها به آموزش انجام آن در EVIEWS10 پرداخته شده است.

ادامه مطلب...

آزمون ریشه واحد در EVIEWS (ایویوز)

ادامه مطلب