خرید کتاب های تحلیل آماری

خرید کتاب تحلیل آماری

 

ردیف نام کتاب انتشارات نسخه PDF - نوبت چاپ لینک خرید نسخه الکترونیکی لینک خرید نسخه کاغذی
1 مدل‌سازی معادلات ساختاری در داده‌های پرسش نامه‌ای به کمک نرم‌افزار AMOS۲۴ مهرگان قلم دارد - با نسخه های قبلی چاپ سوم لینک خرید خرید_2
2

تجزیه و تحلیل داده‌های کمی با Minitab ۱۸

 

مهرگان قلم دارد- با نسخه های قبلی چاپ4 لینک خرید خرید_2
3

حداقل مربعات جزئی
مدل‌های معدلات ساختاری ورگرسیون کاربرد نرم‌افزار PLS

 

مهرگان قلم دارد- اول لینک خرید خرید_2
4

تحلیل داده‌های پرسش‌نامه‌ای به کمک نرم‌افزار IBM SPSS ۲۵

 

مهرگان قلم دارد - با نسخه های قبلی چاپ هشتم لینک خرید خرید_2
5

کاربرد ریاضیات و آمار در مدیریت ریسک مالی

 

مهرگان قلم دارد - اول لینک خرید خرید_2


ebrahim_bayazidi شنبه 13 مهر ماه 1398 3237 0