انصراف
معرفي داده كاوي ( بخش نخست)

معرفي داده كاوي ( بخش نخست)

داده كاوي ( Data mininig) در دو دهه قبل توانايي های فنی بشر برای توليد و جمع آوری داده‌ها به سرعت افزايش يافته است. عواملی نظير استفاده گسترده از بارکد برای...

كاركردهاي داده كاوي ( بخش دوم)

كاركردهاي داده كاوي ( بخش دوم)

کارکردهای داده­كاوي كاركردهاي داده­كاوي، انواع الگوهايي را كه در عمليات داده­كاوي بايد يافت شوند، مشخص مي­كنند. به طور كلي مي­توان عمليات داده­كاوي را در دو گروه دسته­بندي كرد: توصيفي و پيشگويانه.ادامه...