دانلود LISREL

دانلود LISREL

لیزرل مخفف linear structural relation است. روش شناسی لیزرل اولین بار توسط کارل جورسکوگ در سال 1970 توسعه یافت. لیزرل نرم افزار آماری است که برای مدل سازی رگرسیون ساختاری استفاده می شود. مدل های...

دانلود نرم افزار Amos 24

دانلود نرم افزار Amos 24

هدف از تحلیل مدل­ سازی معادلات ساختاری، بررسی میزان اثرگذاری یک متغیر پنهان بر متغیرهای پنهان دیگر می ­باشد بطوریکه این متغیرهای پنهان، توسط چند گویه یا آیتم(سوال) اندازه‌گیری می&zwnj...