انصراف
سایت تخصصی آمار فربد: معرفی کتاب

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

زیرموضوعات

کتاب های تحلیل آماریکتاب های مالی و مدریتی
کتاب تحلیل آماری با MINITAB 16

کتاب تحلیل آماری با MINITAB 16

کتاب تحلیل اماری با مینی تب 16یکی از بهترین کتاب ها در زمینه تحلیل آماری است که از سوی انتشارات عابد و مهرگان قلم وارد بازار شده است سرفصل های...