انصراف
تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی

تحليل عاملي اصطلاحي است كلي براي تعدادي از تكنيك هاي رياضي و آماري مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقيق درباره ماهيت روابط بين متغيرهاي يك مجموعه معين.ادامه مطلب......

رسم نمودار scatterplot

رسم نمودار scatterplot

نمودار پراکنش(scatterplot) توزیع دو متغیره ی  دو متغیر کمی را نشان می دهد و همیشه باید قبل از محاسبه ضریب همبستگی و انجام آنالیز رگرسیون (که در مطالب بعدی خواهم گفت)...

کتاب آموزشی spss 18

کتاب آموزشی spss 18

دوستان عزیز کتابی که در زیر برای دانلود قرار داده شده است کتابی کامل در زمینه آموزشspss بوده که مشتمل بر 227 صفحه و به زبان اصلی می باشد. بخشی...