انصراف
تحلیل مسیر

تحلیل مسیر

تحليل مسير يك رويكرد مدلسازي براي تبيين روابط بين متغيرهاي مشاهده شده است. در رويكرد مدلسازي تحليل مسير فرض بر اين است كه متغيرهاي توضيحي  هيچگونه خطاي اندازه گيري ندارند....

روش تحقیق

روش تحقیق

تحقیق توصیفی در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود...

بررسی انواع اعتبار پایان نامه

بررسی انواع اعتبار پایان نامه

  اعتبار (روائی) برخلاف اعتماد یا پایایی، که عمدتاً یک مسئله کمی و قابل اندازهگیری استف اعتبار یا روائی مسئله­ای عمدتاً کیفی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل می­باشد. در اینجا چگونگی...

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی

  تحليل عاملي اصطلاحي است كلي براي تعدادي از تكنيك هاي رياضي و آماري مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقيق درباره ماهيت روابط بين متغيرهاي يك مجموعه معين. ادامه مطلب......