آموزش نصب نرم افزار minitab20

موضوعات : آموزش MINITAB

نرم افزار minitab یکی از پرکاربردین نرم افزارهای تحلیل آماری در زمینه کنترل کیفیت، طرح آزمایشات ، سری زمانی و ... می باشد. در نسخه 20 این نرم افزار امکانات زیر اضافه شده است:

 


این بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه های کاربری مجاز برای مشاهده این بخش نمی باشید.

بازگشت


کپی
لینک اشتراک گذاری