جهت استفاده محققین نمونه داده هایی که همراه با نصب نرم افزار SPSS25 در فولدر Sample قرار داده می شود در ادامه مطلب قرار داده شده است. مسیر استفاده از این داده ها در نرم افزار بصورت عکس پیوست می باشد.


مسیر نمونه داده در SPSS بصورت عکس زیر می باشد:

همچنین فایل داده از لینک زیر قابل دانلود است:

فایل داده جهت تحلیل