انصراف

نمونه داده SPSS جهت تحلیل

نمونه داده SPSS جهت تحلیل

جهت استفاده محققین نمونه داده هایی که همراه با نصب نرم افزار SPSS25 در فولدر Sample قرار داده می شود در ادامه مطلب قرار داده شده است. مسیر استفاده از این داده ها در نرم افزار بصورت عکس پیوست می باشد.


مسیر نمونه داده در SPSSبصورت عکس زیر می باشد:

همچنین فایل داده از لینک زیر قابل دانلود است:

فایل داده جهت تحلیل