انصراف

آموزش نصب افزونه آزمون سوبل در spss

آموزش نصب افزونه آزمون سوبل در  spss

نرم افزار SPSS به عنوان یکی از عمومی ترین نرم افزارهای تحلیل آماری می باشد که می توان با نصب افزونه هایی، به کارایی آن افزود. در این آموزش قصد داریم نصب افزونه آزمون سوبل را توضیح داده که برای بررسی معناداری اثر غیر مستقیم در متغیرهای میانجی به کار می رود. نصب افزونه های دیگر هم به این صورت می باشد. برای نصب مطابق تصویر عمل نمایید.

آزمون سوبل در  spss

ادامه آموزش در ادامه مطلب


در مرحله دوم افزونه ای که می خواهید نصب کنید را انتخاب نمایید:

آزمون سوبل در  spss

در این مرحله افزونه نصب شده و مسیر نصب را به شما اعلام می کند که در کدام منو می باشد:

آزمون سوبل در  spss

منویی که افزونه آزمون سوبل در آن نصب شده است

آزمون سوبل در  spssمطالب مرتبط