انصراف

دانلود نرم افزار SPSS 25 - AMOS 24

دانلود نرم افزار SPSS 25 - AMOS 24

نرم افزار SPSS و AMOS جز یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل آماری به لحاظ سهولت در تحلیل آماری می باشند. نرم افزار spss برای تحلیل متغیرهای مشاده شده و نرم افزار AMOSبرای تحلیل متغیرهای مشاده شده و مشاهده نشده مانند روش تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده می شود.

از لينك زير مي توان نسخه IBM SPSS 25و AMOS 24را دانلود كرد.

دانلود SPSS 25

دانلود AMOS 24

كتاب آموزشي SPSS 25

كتاب آموزشي 24 AMOS

 


دانلود نرم افزار SPSS 23
ویرایش شده - ۸ فروردین ۱۳۹۸


مطالب مرتبط