شبیه سازی مونت کارلو

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز ایجاد داده های شبیه سازی شده در بعضی مواقع که داده های واقعی در دسترس نیستند امری ضروری به نظر می رسد. یکی از روش های شبیه سازی، شبیه سازی مونت کارلو می باشد 

برای آشنایی دوستان با این روش در ادامه مطلب کتاب شبیه سازی مونت کارلو پیوست شده است.