انصراف

مقالات دهمین کنفرانس آمار

مقالات دهمین کنفرانس آمار

دوستان عزیز در ادامه مطلب مقالات پذیرفته شده در دهمین کنفرانس آمار برای استفاده دوستان قرار داده شده است امیدوارم در جهت گسترش علم آمار مفید واقع شود.
مطالب مرتبط