رگرسیون سلسله مراتبی در spss

موضوعات : آموزش SPSS

دوستان عزیز در فایل پیوست یک نمونه تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در spss برای استفاده دوستان قرار داده شده است.
کپی
لینک اشتراک گذاری