تحلیل PLS

موضوعات : آموزش SPSS

دوستان در ادامه مطلب یک نمونه تحلیل PLS برای آشنایی دوستان قرار داده شده است.