نرم افزار Rexcel

موضوعات : مطالب عمومی

در نرم افزار Excel توانایی کار با ریاضیات و آمار در حد متوسطی قرار داده شده است و برای حل مسائل آمار پیشرفته و جوابهای قابل اطمینان تر به Add-inهایی نیازمندیم. یکی از بهترین این Add-inها R است.

R بسته ای قابل توسعه (برنامه نویسی) برای کار با داده ها ، انجام آنالیزهای آماری و نمایش داده ها به صورت نموداری . ادامه مطلب...


نرم افزار RExcelمحیط Rرا بیش از هزار قابلیت بر روی نرم افزار Excelبه صورت یک Addinsآماده استفاده برای کاربران این نرم افزار می نماید.

بنابراین R نرم افزاری برای آنالیز آماری و نمایش گرافیکی داده ها.

این نرم افزار توسط تیمی بین المللی که در دانشگاهها و صنایع مختلفی مشغول فعالیت می باشند تهیه گردیده است.نرم افزار Rیک از ابزارهای اصلی در تحقیقات آماری، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت می باشد.

توسط این نرم افزار می توان کارهای زیر را نیز انجام داد:

* مدیریت داد ها و ابزارهای ذخیره آنها.

* ابزاری برای کار با ماتریس ها

* قابلیت توسعه و برنامه نویسی قدرتمند با زبانی که به آن Sمی گویند، که با در این زبان می توان حلقه ها، شرطها و انواع توابع را برنامه نویسی کرد.

RExcel یک Interface رابطه گرافیکی با کاربرمی باشد که نرم افزار R را به شکل یک Add-in در اکسل نصب می کند.

توسط RExcel می توان داده ها را بین Excel  و Rرد و بدل نمود و در Excelمی توان از توابع Rاستفاده نمود. سایر امکاناتی که RExcelدر اختیار ما قرار می دهد:

از توابع Rدر Excelاستفاده می شود و موتور محاسباتی اکسل این محاسبات را کنترل می نماید.

* کنترل Missing Data

* نصب خط فرمان R Commanderو همچنین Menuدر اکسل

* امکان استفاده از Statconn or DCom Server

این نرم افزار به صورت کاملا رایگان از سایت http://rcom.univie.ac.at با حجم MB 260قابل دانلود است و بعد از اجرای برنامه نصب چندین نرم افزار جانبی دیگر نیز نصب خواهند شد.

کتاب آموزشی این نرم افزار نیز با نام زیر راهنمایی اجمالی نیز در خصوص این نرم افزار در 369 صفحه ارائه می دهد:

R Through Excel - A Spreadsheet Interface for Statistics, Data Analysis, and Graphics Aug 2009

 

منبعکپی
لینک اشتراک گذاری