دوستان عزیز در فایل پیوست آموزش ترسیم انواع نمودار و چارت ها در نرم افزار  spss برای استفاده دوستان قرار داده شده است