انصراف

تقویم آموزشی دوره های نرم افزار آماری

تقویم آموزشی دوره های نرم افزار آماری

 دوستان عزیز در امسال چند دوره آموزش نرم افزارهای آماری spss- amos  در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار شد. در سال آینده تصمیم گرفتیم دوره ها را افزایش داده طوری که همه نرم افزارهای معمول  را شامل و همه رشته ها بتوانند استفاده کنند. در فایل پیوست عنوان دوره ها بهمراه سرفصل مطالب و کارگاهها همراه با هزینه ها به تفصیل آمده است. در ضمن لازم به ذکر است که دوره ها در تهران برگزار می شود. 

          


این بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه های کاربری مجاز برای مشاهده این بخش نمی باشید.

بازگشت