متغیر میانجی در AMOS

متغیر میانجی در AMOS

موضوعات : آموزش AMOS

بررسی نقش متغیر میانجی در نرم افزارAMOS 24( روش جدید )

فرض کنید یک متغیر مستقل، میانجی و دو متغیر وابسته به صورت مدل زیر داشته باشیم. هدف بررسی نقش  متغیر میانجی در نرم افزار amos می باشد. این روش با استفاده از پلاگین محاسبه اثر غیرمستقیمکه قبلاً گفته شد محاسبه می شود.

ادامه مطلب

متغیر میانجی

دوستان عزیز همچنانکه مستحضر هستید متغیر میانجی نوعی متغیر مستقل کمکی می باشد که بر رابطه بین متغیر مستقل اصلی و وابسته اصلی تاثیرگذار می باشد. در فایل پیوست یک منبع کامل برای مطالعه در باره این متغیر برای استفاده قرار داده شده است.

(به پیشنهاد دوستان لینک سایت از روی مقاله حذف شد)

آزمون های متغیر میانجی در amos

 

ادامه مطلب