مسیر آزمون سوبل در SPSS, آموزش آزمون سوبل در SPSS , تفسیر آزمون سوبل , نحوه نصب آزمون سوبل در SPSS

آموزش نصب افزونه آزمون سوبل در spss

موضوعات : آموزش SPSS

نرم افزار SPSS به عنوان یکی از عمومی ترین نرم افزارهای تحلیل آماری می باشد که می توان با نصب افزونه هایی، به کارایی آن افزود. در این آموزش قصد داریم نصب افزونه آزمون سوبل را توضیح داده که برای بررسی معناداری اثر غیر مستقیم در متغیرهای میانجی به کار می رود. نصب افزونه های دیگر هم به این صورت می باشد. برای نصب مطابق تصویر عمل نمایید.

آزمون سوبل در  spss

ادامه آموزش در ادامه مطلب

ادامه مطلب