متغیر میانجی

متغیر میانجی در AMOS

موضوعات : آموزش AMOS

بررسی نقش متغیر میانجی در نرم افزارAMOS 24( روش جدید )

فرض کنید یک متغیر مستقل، میانجی و دو متغیر وابسته به صورت مدل زیر داشته باشیم. هدف بررسی نقش  متغیر میانجی در نرم افزار amos می باشد. این روش با استفاده از پلاگین محاسبه اثر غیرمستقیمکه قبلاً گفته شد محاسبه می شود.

ادامه مطلب

متغیر میانجی

دوستان عزیز همچنانکه مستحضر هستید متغیر میانجی نوعی متغیر مستقل کمکی می باشد که بر رابطه بین متغیر مستقل اصلی و وابسته اصلی تاثیرگذار می باشد. در فایل پیوست یک منبع کامل برای مطالعه در باره این متغیر برای استفاده قرار داده شده است.

(به پیشنهاد دوستان لینک سایت از روی مقاله حذف شد)

آزمون های متغیر میانجی در amos

 

ادامه مطلب

آزمون سوبل با spss

موضوعات : آموزش AMOS, آموزش SPSS

براي بررسي معناداري اثر متغير ميانجي از آزمون سوبل استفاده مي شود اين آزمون به صورت مستقيم در نرم افزارهای آماری بصورت مستقیم وجود ندارد. براي انجام این آزمون پس از محاسبه بارهاي عاملي يا ضرايب رگرسيوني از سايت هاي آنلاين استفاده مي شد. 
 در نسخه جديد "  spss 23 "  اين مبحث اضافه شده تا مشكل آزمون اثر غیر مستقیم در بحث متغيرهاي تعديلگر و ميانجي حل شود.
علاوه بر افزونه های انجام آزمون میانجی در spss سايت هاي آنلاين محاسبه آزمون سوبلبراي متغيرهاي ميانجي وجود دارد که براحتی می توان اثر غیر مستقیم را آزمون کرد.

 

ادامه مطلب