خوش آمدید

دانلود نرم افزار AMOS

موضوعات : نرم افزار

معرفي نرم افزار AMOS

این نرم افزار قدرتمند قادر است که كليه تحلیل روشهای چند متغیره استاندارد  همچون تحليل رگرسيون –كوواريانس –تحليل بوت استرپ و تحليل عاملي و .... را انجام دهد.

نکته ویژه در این نرم افزار این است که می تواند به شما در تخمين مدل اصلي از روي مدل مفهومي كمك كند.

ادامه مطلب