انصراف
معرفي كتاب SPSS19

معرفي كتاب SPSS19

نام كتاب: تحليل داده هاي پرسشنامه اي به كمك SPSS PASW 19 مولفان: ابراهيم بايزيدي - بهنام اولادي - دكتر نرگس عباسي اولين سال انتشار: شهريور ماه 1388 با 3000 تيراژ دومين سال...

S-plus 6 for windows programers guide

S-plus 6 for windows programers guide

نام كتاب: S-plus 6 for windows programers guide مولف:,  Insightful corporation & Seattle انتشارات: Washington سال چاپ: 2001 دسته بندي: آموزش نرم افزارs-plus پسورد دانلود:www.spss-pasw.ir لينك دانلود در ادامه مطلب...