نرم افزار معادلات ساختاري AMOS 20

موضوعات : نرم افزار

معرفي نرم افزار AMOS

این نرم افزار قدرتمند قادر است که كليه تحلیل روشهای چند متغیره استاندارد  همچون تحليل رگرسيون –تحليل واريانس –كوواريانس –تحليل بوت استرپ و تحليل عاملي و .... را انجام دهد.

نکته ویژه در این نرم افزار این است که می تواند به شما در تخمين مدل اصلي از روي مدل مفهومي كمك كند.

ادامه مطلب

فرآيند كشف دانش در داده كاوي (بخش ششم )

موضوعات : Datamining

 کشف دانش در پایگاه داده فرایند شناسایی درست، ساده، مفید، و در نهايت الگوها و مدل های قابل فهم در داده ها می باشد. داده کاوی، مرحله ای از فرایند کشف دانش می باشد و.ادامه مطلب...

ادامه مطلب

كاربرد داده كاوي( بخش چهارم )

موضوعات : Datamining

از کاربرد های داده کاوی می توان به نمونه های زیر اشاره کرد :

1.       بانکداری :

·         از جالب توجه ترین کاربرد های داده کاوی می توان به کشف پول شویی اشاره کرد.

·         تشخیص مشتریان ثابت و همیشگی

·         تعیین مشتریان استفاده کننده از یک سرویس خاص ادامه مطلب...

ادامه مطلب