خوش آمدید

آزمون ریشه واحد در EVIEWS (ایویوز)

مانایی

یک سری زمانی زمانی مانا است که میانگین و اتوکواریانس آن به زمان بستگی نداشته است که در بحث برآورد سری های زمانی ARMA شرط اصلی است.

در بحث برازش مدل های رگرسیون در داده های پانل ( ترکیبی) باید شرط مانایی بررسی شود. آزمون ریشه واحد آزمونی است که جهت جلوگیری از برازش رگرسیون کاذب میان متغیرها بررسی می شودو به عنوان آزمون مانایی مورد استفاده قرار می گیرد.

در بحث داده های ترکیبی یا پانلی این آزمون بوسیله چند آزمون انجام می شود که در ادامه مطلب ضمن معرفی کردن آنها و مشخص کردن فرض صفر و مقابل در این آزمونها به آموزش انجام آن در EVIEWS10 پرداخته شده است.

ادامه مطلب...

آزمون ریشه واحد در EVIEWS (ایویوز)

ادامه مطلب

استفاده از ابزار PIVOT در sapssو کاربرد آن در تحلیل آماری

نرم افزار spss یکی از پرکاربردترین نرم افزار در زمینه تحلیل های آماری است که با ارایه خروجی گرافیکی و جدولی توانسته است در بین محققان محبوبیت بیشتری پیدا کند.

یکی از ابزارهایی که می توان پس از گرفتن خروجی جداول متفاوتی را ارایه داد ابزار " pivot " است که در ادامه مطلب بصورت تصویری استفاده از آن آموزش داده شده است.

استفاده از ابزار PIVOT در sapssو کاربرد آن در تحلیل آماری

ادامه مطلب

استاندارد سازی داده ها در spss

در این آموزش قصد داریم با استفاده از spss و روش های رتبه بندی، متغیرها را به توزیع نرمال استاندارد(نرمال سازی) با میانگین 0 و واریانس 1 تبدیل کنیم. برای اینکار مطابق آموزش زیر عمل کنید.

نرمال سازی داده ها در spss

متغیری که قصد نرمالسازی آن را دارین( در اینجا متغیر عملکرد فروش) را وارد کادر varaible کنید.

نرمال کردن داده ها با spss
 ادامه آموزش در ادامه مطلب ....

استاندارد سازی داده ها در spss

ادامه مطلب

آموزش نصب افزونه spss

موضوعات : نرم افزار

برای نصب افزونه های  SPSS25 مطابق زیر عمل کنید( کامپیوتر به اینترنت وصل باشد).
اطمینان حاصل کنید R3.3 Configuration نصب شده است (در مرحله نصب نرم افزار باید گزینه YES را انتخاب کرده باشید تا R3.3 Configuration در منو Extensions ظاهر شود).

ادامه مطلب...

 

آموزش نصب افزونه spss

ادامه مطلب