انصراف
سایت تخصصی آمار فربد: روش های آماری/روش های آماری پیشرفته

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

تحلیل مسیر

تحلیل مسیر

تحلیل مسیر تحليل مسير يك رويكرد مدل­سازي براي تبيين روابط بين متغيرهاي مشاهده شده است. در رويكرد مدل­سازي تحليل مسير فرض بر اين است كه متغيرهاي مستقل هيچگونه خطاي اندازه­گيري ندارند....

تحلیل واریانس دوطرفه

تحلیل واریانس دوطرفه

تحلیل واریانس دوطرفه تحلیل واریانس دوطرفه[1] نظریات اساسی تحليل واريانس یک­طرفه را با دو متغیر یا فاکتور مستقل گسترش می­ دهد. وقتی دو فاکتور در محدوده­ایی قرار می­ گیرند که به آن...