انصراف
سایت تخصصی آمار فربد: روش های آماری/روش های آماری مقدماتی

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

آزمون t-test تک نمونه ای

آزمون t-test تک نمونه ای

آزمون تی تست تک نمونه ای درspss در این آزمون میانگین نمونه با میانگین جامعه مقایسه می شود بطور مثال در فرض مقابل هدف این است که میانگین نمونه از میانگین...

روش تحقیق

روش تحقیق

دانلود کتاب روش تحقیق غلامرضا خاکی که یکی از بهترین کتابها در زمینه روش تحقیق می باشد.    ...