انصراف
سایت تخصصی آمار فربد: برنامه ریزی و سیستم ها/مفاهیم BPMN

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

رسم چارت سازماني در visio

رسم چارت سازماني در visio

چارت سازماني نموداري است كه ساختار يك سازمان و ارتباط مشاغل يا موقعيت ها را نشان مي دهد. در اين آموزش يك نوع چارت وظيفه اي نمونه، به عنوان الگو بهمراه...