انصراف
سایت تخصصی آمار فربد: برنامه ریزی و سیستم ها/سند استراتژیک

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

 همه شرکت‌ها برای خود دارای یک نوع خاصی از استراتژی می‌باشند، با این حال برای این که فرایند تصمیم گیری، منفعل‌تر باشد، بایستی دارای عملکرد منطقی، سیستماتیک و هدفمند و...