سایت تخصصی آمار فربد: آموزش نرم افزار های آماری/آموزشEVIEWS

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

آموزش پانل دیتا در ایویوز11

موضوعات : آموزشEVIEWS

انواع داده‌هایی که عموماً برای تحلیل‌های تجربی به کار برده می‌شوند، در سه گروه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند:

داده‌های سری زمانی

داده‌های مقطعی

داده‌های تلفیقی سری زمانی و مقطعی

در داده‌های سری زمانی مقادیر یک یا چند متغیر را طی یک دوره زمانی مشاهده می‌کنیم (برای مثال GDP طی چند فصل یا چند سال). در داده‌های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونه‌ای در یک زمان یکسان جمع‌‌آوری می‌شود (برای مثال نرخ‌های جرم و جنایت برای سی استان ایران در در یک سال معین). داده‌های تابلویی ترکیبی از داده‌های مقطعی و سری زمانی می‌باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده‌های مقطعی در طول زمان مشاهده می‌شود. بدین‌صورت که چنین داده‌هایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می‌باشد. در این تحقیق روش‌داده‌های تابلویی به عنوان روش تخمین مدل، انتخاب می‌شود(مانند شرکتها و سال های جمع آوری داده های مورد نیاز در تحلیل)

ادامه مطلب

آزمون هاي داده هاي پانلي

از آنجاييكه تجزيه و تحليل داده هاي پانلي يا تركيبي در مورد داده هاي به دست آمده از صورت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حايز اهميت است در فايل پيوست آزمون هاي مورد نياز براي تجزيه و تحليل اين داده ها آورده شده است.

ادامه مطلب

آزمون جاک برا

یکی از آزمون های  بررسی نرمال بودن داده ها آزمون جاک برا می باشد . در این آزمون فرض صفر برابر است با اینکه توزیع داده ها از توزیع نرمال پیروی می کند. این آزمون در نرم افزار eviews قابل اجرا می باشد.  برای اطلاعات بیشتر به پیوست مراجعه کنید.

ادامه مطلب

کاربرد Sample در نرم افزار ایویوز

گاهی اوقات پیش می آید که داده های تحلیل اقتصادسنجی را بر اساس یک متغیر دوحالتی که دارای مقادیر 0 و 1 می باشد؛ تحلیل و دسته بندی کنیم اگر بخواهیم بصورت عادی این کار را انجام دهیم وقت زیادی می گیرد و باید در اکسل و نرم افزارهای مشابه این کار صورت گیرد. برای رفع این مشکل از منوی quick-----sample در نرم افزار eviews بصورت تصویر زیر استفاده می شود 

داده های به دست آمده از دسته بندی، بصورت مستقیم قابل تحلیل می باشد.
 

ادامه مطلب