انصراف
سایت تخصصی آمار فربد: آموزش نرم افزار های آماری/آموزش SMART PLS

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

معادلات ساختاری در PLS

معادلات ساختاری در PLS

برازش مدل در روش معادلات ساختاری با تکنیک PLSاز روش بوت استرپ و بدون در نظرگرفتن حجم نمونه و بحث توزیع متغیرهای تحقیق انجام می شود. این روش بیشتر مدلساز...

الگوریتم PLS وزنی در smartpls3

الگوریتم PLS وزنی در smartpls3

الگوریتمPLSوزنی(WPLS)، آنگونه که توسط بکر و اسماعیل (2016) ارائه شده، یک نسخه اصلاح شده از الگوریتم مدل سازی مسیر PLSاصلی است که اوزان نمونه گیری را ترکیب می‌کند برنامه های کاربردیPLS-SEM...

تحلیل چندگروهی در PLS

تحلیل چندگروهی در PLS

تحلیل چند گروهی ( Multi- group Analysis) به زبان خیلی ساده مقایسه مدل بین چندگروه در نرم افزار SMART PLS می باشد. تحلیل چند‌گروهی  PLS برای تعیین این استفاده می‌شود که...