انصراف
سایت تخصصی آمار فربد: آموزش نرم افزار های آماری/آموزش AMOS

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

پلاگین AMOS

پلاگین AMOS

از آنجاییکه اکثر محقیقین برای دریافت پلاگین های قابل نصب روی نرم افزار AMOS پیگیری می کنند به صورت مستقیم در ادامه مطلب برای دانلود گذاشته شده است....

تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی

آموزش تحلیل عاملی اکتشافی درSPSSو انتقال آن بهAMOS در زمینه آموزش های استفاده از پلاگین های نصب شده در AMOS در آموزش های قبلی به انتخاب بهترین مدل تحلیل عاملی اکتشافی...

تحلیل عاملی اکتشافی با AMOS

تحلیل عاملی اکتشافی با AMOS

هدف از این آموزش " انتخاب بهترین مدل تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از قابلیت جستجوی مشخصات(Specification Search) " در نرم افزار AMOS می باشد نسخه ای که در این...

متغیر میانجی در AMOS

متغیر میانجی در AMOS

بررسی نقش متغیر میانجی در نرم افزارAMOS 24–( روش جدید ) فرض کنید یک متغیر مستقل، میانجی و دو متغیر وابسته به صورت مدل زیر داشته باشیم. هدف بررسی نقش  متغیر...