سایت تخصصی آمار فربد: آموزش نرم افزارSPSS

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

تحلیل عاملی اکتشافی

تحليل عاملي اصطلاحي است كلي براي تعدادي از تكنيك هاي رياضي و آماري مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقيق درباره ماهيت روابط بين متغيرهاي يك مجموعه معين.ادامه مطلب...

ادامه مطلب

رسم نمودار scatterplot

نمودار پراکنش(scatterplot) توزیع دو متغیره ی  دو متغیر کمی را نشان می دهد و همیشه باید قبل از محاسبه ضریب همبستگی و انجام آنالیز رگرسیون (که در مطالب بعدی خواهم گفت) آن را بررسی کرد . برای بدست آوردن نمودار پراکنش وزن در مقابل قد ، مراحل زیر را دنبال کنید:

ادامه مطلب...

 

ادامه مطلب

کتاب آموزشی spss 18

دوستان عزیز کتابی که در زیر برای دانلود قرار داده شده است کتابی کامل در زمینه آموزشspss بوده که مشتمل بر 227 صفحه و به زبان اصلی می باشد. بخشی از مهمترین فصل های این کتاب در زیر آمده است.

ادامه مطلب..

ادامه مطلب

روش هاي تحليل چند متغيره در نرم افزار spss

روش هاي تحليل چند متغيره در نرم افزار spss

در اين فايل آموزشي تحليل روش هاي چند متغيره زير همراه با اجراي برنامه در spss و تحليل خروجي آورده شده است.

جهت دانلود آن بايد حتما كاربر رسمي سايت يا داراي عضويت ويژه باشيد.

1- تحليل عاملي

2- تحليل خوشه اي

3- تحليل مميزي

لينك عضويت ويژه

 

ادامه مطلب