سایت تخصصی آمار فربد: آموزش نرم افزارSPSS

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

تحلیل مسیر

تحليل مسير يك رويكرد مدلسازي براي تبيين روابط بين متغيرهاي مشاهده شده است. در رويكرد مدلسازي تحليل مسير فرض بر اين است كه متغيرهاي توضيحي  هيچگونه خطاي اندازه گيري ندارند. در مقابل، ممكن است كه متغيرهاي ادامه مطلب...

ادامه مطلب

روش تحقیق

تحقیق توصیفی
در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند .ادامه مطلب...

ادامه مطلب

بررسی انواع اعتبار پایان نامه

 

  1. اعتبار (روائی)

برخلاف اعتماد یا پایایی، که عمدتاً یک مسئله کمی و قابل اندازهگیری استف اعتبار یا روائی مسئله­ای عمدتاً کیفی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل می­باشد. در اینجا چگونگی حرکت محقق از تعریف نظری به تعریف عملی مورد توجه قرار می­گیرد. برای سنجش اعتبار و روایی ابزار اندازه­گیری روشهایی وجود دارد که مهمترین آنها عبارت است :

ادامه مطلب...

Factor Analysis

ادامه مطلب

تحلیل عاملی

 

تحليل عاملي اصطلاحي است كلي براي تعدادي از تكنيك هاي رياضي و آماري مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقيق درباره ماهيت روابط بين متغيرهاي يك مجموعه معين.

ادامه مطلب...

ادامه مطلب