انصراف
آموزش نصب افزونه SPSS

آموزش نصب افزونه SPSS

در بعضی از تحلیل های آماری مانند تحلیل ماشین بردار ( svm )یا روش جنگل تصادفی و تحلیل های دیگر نیاز است که با استفاده از نرم افزار spss به...

آموزش نصب و تحلیل AMOS 25

آموزش نصب و تحلیل AMOS 25

نرم افزار معادلات ساختاری AMOSیکی از رایجترین نرم افزارهای تحلیل معادلات ساختاری است که در زمینه تکنیک های معادلات ساختاری با روش های MLE و بوت استرپ یا PLS و...

تحلیل چندگروهی در PLS

تحلیل چندگروهی در PLS

تحلیل چند گروهی ( Multi- group Analysis) به زبان خیلی ساده مقایسه مدل بین چندگروه در نرم افزار SMART PLS می باشد. تحلیل چند‌گروهی  PLS برای تعیین این استفاده می‌شود که...

تحلیل مسیر با stata

تحلیل مسیر با stata

آموزش تحلیل مسیر در نرم افزارstata پس از بیان مفهوم بنیادی تحلیل مسیر و نحوه انجام آن در spssدر ادامه مطلب می توانید فیلم آموزشی تحلیل مسیر در stata را دانلود...