انصراف
متغیر میانجی در AMOS

متغیر میانجی در AMOS

بررسی نقش متغیر میانجی در نرم افزارAMOS 24–( روش جدید ) فرض کنید یک متغیر مستقل، میانجی و دو متغیر وابسته به صورت مدل زیر داشته باشیم. هدف بررسی نقش  متغیر...

نمونه داده SPSS جهت تحلیل

نمونه داده SPSS جهت تحلیل

جهت استفاده محققین نمونه داده هایی که همراه با نصب نرم افزار SPSS25 در فولدر Sample قرار داده می شود در ادامه مطلب قرار داده شده است. مسیر استفاده از...

الگوریتم PLS وزنی در smartpls3

الگوریتم PLS وزنی در smartpls3

الگوریتمPLSوزنی(WPLS)، آنگونه که توسط بکر و اسماعیل (2016) ارائه شده، یک نسخه اصلاح شده از الگوریتم مدل سازی مسیر PLSاصلی است که اوزان نمونه گیری را ترکیب می‌کند برنامه های کاربردیPLS-SEM...