تاریخ : جمعه، 19 آذر ماه، 1395
موضوع : STORE

آموزش معادلات ساختاری

همچنانکه می دانید نرم افزار آموس یکی از پرکاربردترین نرم افزارها در زمینه معادلات ساختاری می باشد که نسبت به لیزرل توانایی های بیشتری دارد. در ادامه مطلب آموزش نرم افزار گذاشته شده است که شامل موارد زیر است:

1- فایل آموزش بصورت PDF2

2- فایل آموزش بصورت فیلم

3- نمونه تحلیل 
آموزش معادلات ساختاری به کمک AMOS

منبع این مقاله : :سايت تخصصي آمار- ابراهیم فربد
آدرس این مطلب : http://www.spss-pasw.ir/314/معادلات-ساختاری:-AMOS-:-آموس/