عضویت ویژه ثبت نام در دوره های آموزشی دانلود انجمن لینکستان فروشگاه انجمن spssآموزش

در فایل پیوست نحوه انجام رگرسیون و نرمال بودن متغیرها در spss آموزش داده شده است و در انتها برای آشنایی دوستان یک فایل داده نمونه قرار داده شده است.

آموزش رگرسیون - ابراهیم فربد

جمعه، 7 خرداد ماه، 1395
نویسنده:ebrahim-bayazidi
بازدید:1593 بار

کتاب  تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک SPSS23  یکی از بهترین کتاب ها در زمینه تحلیل آماری است که از سوی انتشارات عابد و مهرگان قلم وارد بازار شده است که توانسته است سهم خوبی از کتاب های بازار SPSS را در بر بگیرد. لازم به ذکر است که در چاپ هفتم آن داده ها همراه کتاب ارایه شده است. سرفصل های کتاب عبارتند از:

1- آشنایی با ورود داده در نرم افزار و تعریف متغیرها به همراه وزن دار کردن آنها

2- تحلیل توصیفی داده ها که شامل جداول فراوانی و نمودارهای اکتشافی و جعبه ای و ساقه و برگ می باشد

3- استنباط آماری که شامل کلیه آزمون های فرض ناپارامتری و پارامتریک و آزمون مربع کای می باشد

4- اندازه گیری رابطه آماری که شامل رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی و ضریب تعیین جزیی می باشد

5- تجزیه و تحلیل های لگاریتم خطی؛ رگرسیون لجستیک و ...

6- تحلیل عاملی اکتشافی بهمراه مولفه های اصلی

7- سنجش کیفیت اندازه گیری ( روایی و پایایی پرسشنامه)

8-تحلیل جداول توافقی چندپاسخه

9- تحلیل تشخیصی ( تحلیل ممیزی ) و فرق آن با رگرسیون لجستیک

10- تحلیل خوشه ای( K-MEANS - سلسله مراتبی و روش WARD )

11- بوت استرپ ( یک فصل کامل بهمراه مبانی نظری)

12- تحلیل واریانس یک طرفه، دو طرفه و بالاتر

در انتها یک نمونه تحلیل انجام شده با استفاده از آزمون تی تست برای شناسایی عوامل انجام شده است.

لینک خرید اینترنتی کتاب SPSS23

کتاب SPSS23

 

شنبه، 11 ارديبهشت ماه، 1395
نویسنده:ebrahim-bayazidi
بازدید:1714 بار

کتاب تحلیل اماری با مینی تب 16 یکی از بهترین کتاب ها در زمینه تحلیل آماری است که از سوی انتشارات عابد و مهرگان قلم وارد بازار شده است سرفصل های کتاب عبارتنر از:

1- شروع کار با مینی تب و فراخوانی داده ها

2- تجزیه و تحلیل آماری از طریق آمار توصیفی

3- تجزیه و تحلیل آماری از طریق آمار استنباطی که شامل آزمون فرضیه ها، رگرسیون و ... می باشد

4- تولید اعداد تصادفی از توزیع های مختلف و محاسبه چند ک ها و تابع چگالی

5- طرح های نمونه گیری

6- طرح آزمایشات

7- برنامه نویسی در مینی تب

8- سری های زمانی که بطور کامل بهمراه مبانی نظری تشریح شده است

9- تبدیلات کاکس و باکس برای نرمال سازی

لینک خرید اینترنتی کتاب

 

کتاب تحلیل ماری با مینی تب 16

شنبه، 11 ارديبهشت ماه، 1395
نویسنده:ebrahim-bayazidi
بازدید:1005 بار

در رگرسیون خطی معمولی، به دنبال ایجاد ارتباط خطی بین متغیر پاسخ و مجموعه ای از متغیرهای توضیح دهنده هستیم. در بسیاری از موارد این کار تحت فرض نرمال بودن داده ها و نیز استقلال آنها انجام می شود، ولی در عمل حالتهایی وجود دارند که در آن مشاهدات غیر نرمال بوده ویا به هم وابسته اند. 

وقتی مشاهدات غیر نرمال و همبسته هستند استفاده از روش شبه  درستنمایی بر مبنای مدل خطی تعمیم یافته با عنوانمعادلات برآورد تعمیم یافته GEEاستفاده میشود.معادلات برآوردگر تعمیم یافته توسط زیگر و لیانگ در سال 1986 معرفی شدند،که تحلیل داده های طولی را آسان کرده و برآوردی کارا و نااریب برای پارامترهای رگرسیونی ارائه می کنند.

درروش GEEهمبستگی بین مشاهدات با در نظر گرفتن ماتریس هاي همبستگی مبنای مختلف مدل‌سازی می‌شود که درست برآورد شدن این     ماتریس های همبستگی در بهبود کارایی ضرایب رگرسیونی مؤثر است.

برآورد ضرایب رگرسیونی و مؤلفه های واریانس در این روش با در نظر گرفتن ساختاری از ماتریس همبستگی مبنا توسط امید ریاضی و واریانس توزیع فرضی جامعه بدست می آید. 

از مسير زير در spss قابل دسترسي است

 از منوي Analyze، گزينه Generalized Linear Modelsو سپس Generalized Estimating Equationsرا انتخاب كنيد.

شنبه، 21 فروردين ماه، 1395
نویسنده:ebrahim-bayazidi
بازدید:1048 بار

یکی از آزمون های  بررسی نرمال بودن داده ها آزمون جاک برا می باشد . در این آزمون فرض صفر برابر است با اینکه توزیع داده ها از توزیع نرمال پیروی می کند. این آزمون در نرم افزار eviews قابل اجرا می باشد.  برای اطلاعات بیشتر به پیوست مراجعه کنید.

پنجشنبه، 19 فروردين ماه، 1395
نویسنده:ebrahim-bayazidi
بازدید:833 بار

یکی از آزمون های  بررسی نرمال بودن داده ها آزمون اسمیرنوف کولموگروف یا k-s می باشد . در این آزمون فرض صفر برابر است با اینکه توزیع داده ها از توزیع نرمال پیروی می کند. این آزمون در نرم افزار spss قابل اجرا می باشد.  برای اطلاعات بیشتر به پیوست مراجعه کنید.

پنجشنبه، 19 فروردين ماه، 1395
نویسنده:ebrahim-bayazidi
بازدید:1105 بار

گاهی اوقات پیش می آید که داده های تحلیل اقتصادسنجی را بر اساس یک متغیر دوحالتی که دارای مقادیر 0 و 1 می باشد؛ تحلیل و دسته بندی کنیم اگر بخواهیم بصورت عادی این کار را انجام دهیم وقت زیادی می گیرد و باید در اکسل و نرم افزارهای مشابه این کار صورت گیرد. برای رفع این مشکل از منوی quick-----sample در نرم افزار eviews بصورت تصویر زیر استفاده می شود 

داده های به دست آمده از دسته بندی، بصورت مستقیم قابل تحلیل می باشد.
آموزش ایویوز

دوشنبه، 14 دي ماه، 1394
نویسنده:ebrahim-bayazidi
بازدید:1171 بار

کتاب فوق از انتشارات صانعی چاپ شده است

کتاب آموزش نرم افزار R

پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394
نویسنده:ebrahim-bayazidi
بازدید:1964 بار

دوستان عزيز در مدل هاي اقتصاد سنجي گاهي لازم است كه براي برازش مدل گاهي اوقات لازم است متغيرها را با وقفه مثلا يك وقفه يا دو وقفه و ... وارد كنيم. حالا سوال اينجاست كه وقفه بهينه چه جوري معلوم مي شود؟

براي اين كار در ايويوز ار  معیار آکائیک و شوارتز-بیزن استفاده مي شود بطوريكه اول مدل با يك وقفه اين معيارهاش به دست مي آيد براي بار دوم مدل با دو وقفه اجرا مي شود در هر حالت كه معيارهاي بالا بهتر باشند در آن صورت مدل با وقفه بهينه است.

وقفه بهينه

دوشنبه، 11 آبان ماه، 1394
نویسنده:ebrahim-bayazidi
بازدید:1303 بار
نظرسنجی
به كداميك از مباحث آماري بيشتر علاقه داريد؟

آموزش SPSS 19 و Minitab 16
مقاله نويسي
سري زماني
تجزيه و تحليل پروژهنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 1383
نظرات : 2
آمار کاربران
اطلاعیه های سازمان سنجش

نوار ابزار سایت آمار

برای دسترسی سریع به بخش های سایت نوار ابزار زیر را دریافت و نصب نمایید

Get our toolbar!

مشاهده رتبه سایت در الکسا