ضریب آلفای کرونباخ با تأکید بر کاربردهای آن

در اين انجمن مشاوره رايگان در زمينه انجام تجزيه و تحليل پايان نامه و مقالات با توجه به درخواست دوستان قرار داده مي شود.

مدیر انجمن: Ebrahim-Bayazidi

موضوع جدید ارسال پست
hadi-irani
مدیر آزمایشی
مدیر آزمایشی
پست: 186
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۱, ۱۱:۳۱ ب.ظ
تماس:

[JUSTIFY].
.
پايايي ابزارهاي سنجش در پژوهشهاي اجتماعي يكي از مهمترين موضوعات روش شناختي است چرا كه بدون آن نمي‌توان به نتايج مطالعات تجربي اعتماد كافي داشت. هماهنگي دروني بين آيتم‌ها وضرايب آلفاي كرنباخ كه بر پايه آن قرار دارد از عمومي‌ترين شيوه‌هاي بررسي پايايي ابزارهاي سنجش است. توجه به اين كه پايين بودن مقدار ضريب آلفا لزوما به معناي عدم پايايي ابزار نيست. آلفاي كرنباخ براي ابزارهاي تك بعدي مناسب است و در صورت جند بعدي بودن ابزار بايد براي هر بعد به طور جداگانه به محاسبه اين ضريب دست زد. ارتباط ضريب آلفاي كرنباخ با برخي روشهاي ديگر به ويژه روش دو نيمه كردن ابزار سنجش و همچنين دامنه تغييرات اين شيوه‌هاي محاسبه آن از جمله موضوعاتي است كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است.[/JUSTIFY]
پیوست ها

[افزونه doc غیرفعال شده است و قابل مشاهده نیست.]

[CENTER]مشاوره در تمامی مراحل انجام پایان نامه
انجام پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد

انجام مقالات علمی-پژوهشی و طرح های پژوهشی-تحققاتی
(حوزه های علوم اجتماعی، روان شناسی، علوم تربیتی و مدیریت)


تحلیل آماری پایان نامه ها و مقالات علمی با نرم افزارهای
SPSS, LISREL, AMOS, PLS Software[/COLOR]
[/B][/CENTER]

بازگشت به “روش تحقیق”

  • اطلاعات