پرداخت آنلاین سایت

موضوعات : مطالب عمومی

جهت رفاه حال کاربران عزیز جهت خرید اینترنتی و پرداخت کلیه هزینه ها می توانند از درگاه پرداخت زرین پال که در سایت فعال می باشد استفاده کنند. توجه کنند که در موقع خرید هزینه رو بهتومانوارد کنند.