جهت رفاه حال کاربران عزیز جهت خرید اینترنتی و پرداخت کلیه هزینه ها می توانند از درگاه پرداخت زرین پال که در سایت فعال می باشد استفاده کنند. توجه کنند که در موقع خرید هزینه رو به تومان وارد کنند.