کاربرد eviows در اقتصاد

دوستان با استفاده از کتاب زیر می توانید با برازش انواع مدل های سری زمانی به داده ها در نرم افزار EVIOWS  اشنا شوید.

 
کپی
لینک اشتراک گذاری