دوستان عزیز می توانند کتاب فارسی داده کاوی با نرم افزار R  را از لینک ادامه مطلب دانلود نمایند.