از آنجاییکه نرم افزار spss یکی از پر کاربردترین نرم افزارهای آماری می باشد در این قسمت فیلم  نصب نرم افزار بصورت مرحله به مرحله آموزش داده می شود. برای نصب از نسخه 26 استفاده شده است ولی در همه نسخه ها کاربرد دارد.

لینک دانلود   spss 26

کتاب آموزش spss 25

لینک دانلود نسخه های قدیمی


اين بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه هاي کاربري مجاز براي مشاهده اين بخش نمي باشيد.

بازگشت