خوش آمدید

استاندارد سازی داده ها در spss

در این آموزش قصد داریم با استفاده از spss و روش های رتبه بندی، متغیرها را به توزیع نرمال استاندارد(

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
) با میانگین 0 و واریانس 1 تبدیل کنیم. برای اینکار مطابق آموزش زیر عمل کنید.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.

متغیری که قصد نرمالسازی آن را دارین( در اینجا متغیر عملکرد فروش) را وارد کادر varaible کنید.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
 ادامه آموزش در ادامه مطلب ....

استاندارد سازی داده ها در spss


اين بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه هاي کاربري مجاز براي مشاهده اين بخش نمي باشيد.

بازگشت

دانلود برنامه آمارگر سایت تخصصی آمار فربد