خوش آمدید

تحلیل چندپاسخه

می دانیم كه يك پرسشنامه، داراي تعدادي سؤال است كه با یکدیگر همبستگي و ارتباط داشته و در مجموع، تركيب آن سؤالات يك كميت يا متغير پنهان را اندازه مي‌گرفتند. در اين فصل به بررسي پرسشنامه‌هايي با سؤالات چند پاسخه مي‌پردازيم كه هر سؤال راجع به يك موضوع خاص بوده و براي آن چندين گزينه‌ی پاسخ وجود دارد. پاسخگو ممكن است در پاسخ به يك سؤال، بيش از يك گزينه را انتخاب كند. براي مثال در بررسي داشتن چه شاخص های برای یک مرد در امر ازدواج لازم است از پاسخ دهندگان پرسيده شد كه مهم‌ترين آن‌ها چه بوده است گزينه‌هاي پاسخ به صورت زير بودند:
1-    مسکن مستقل
2-    شغل با درآمد مناسب
3-    اخلاق
4-    خانواده مناسب
5-    بلوغ فکری
6-    تحصیلات
7-    زیبایی
در پاسخ به سؤال بالا، پاسخ دهنده مي‌تواند این مسائل را ذكر كند.

در روندهاي ديگر SPSS هر سؤال را به‌عنوان يك متغير در نظر مي‌گرفتيم و با هر متغير به‌صورت يك ماهيت جدا رفتار مي‌شد.

در روند پاسخ‌هاي چندگانه، يك سؤال به چند متغير، تفكيك مي‌شود. اين متغيرهاي چندگانه كه چيزي يكسان را اندازه مي‌گيرند، به وسيله ی روند

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
در يك جدول واحد تركيب مي‌شوند.

بقیه مقاله در ادامه مطلب....

تحلیل چندپاسخه


تحليل متغيرهاي چند پاسخه
داده‌هاي جمع‌آوري شده به صورتي هستند كه چندين پاسخ يا اندازه براي يك سؤال واحد ثبت شده است. با روند پاسخ‌هاي چندگانه در SPSS مي‌توان اين پاسخ‌ها را به دو شكل تجزيه و تحليل كرد:
حالت اول) در اين حالت، پاسخگو موارد صحيح را از بين گزينه‌هاي ارائه شده انتخاب مي‌كند. در اين وضعيت، براي هر گزينه دو حالت وجود دارد: يا توسط پاسخگو انتخاب شده است يا انتخاب نشده است از اين رو هر گزينه پاسخ، يك متغير دو وضعيتي  است. در مثال داشتن چه شاخص های برای یک مرد در امر ازدواج لازم است پاسخگو در جواب هر گزينه مي‌گويد بلي يا خير. اگر بلي باشد كد یک و در غير اين صورت كد صفر خواهد گرفت.
پاسخ‌هاي صد نفر به 7 شاخص در متغيرهاي Index1 تا Index7 ثبت و به صورت زير نمايش داده مي‌شوند.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.

همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد به تعداد گزينه‌ها متغير دو حالتي ايجاد مي‌شوند.

حالت دوم) در اين حالت به هر گزينه‌ی پاسخ، كد مشخصي داده مي‌شود. دقت كنيد كه اين كدهايي تخصيص داده شده، ارزش يا نمره‌ی گزينه‌ی انتخاب‌شده نيستند. در پرسشنامه‌هاي بررسي شده در فصل‌هاي قبل كه چنين بود، سؤالات، متغيرهاي ترتيبي بودند كه اندازه‌گيري مي‌شدند اما در اين‌جا متغيرها اسمي هستند. به‌عنوان مثال در اين‌جا كد تخصيص داده شده مي‌تواند همان شماره گزينه باشد.

در اين حالت تعداد متغيرهايي كه ايجاد مي‌شوند بسته به صورت مسئله، برابر با تعداد گزينه‌هاي انتخابي و يا كوچك‌تر از آن خواهد بود ولي تعداد پاسخ­دهندگان فرقي نخواهد كرد.

در مثال شاخص­های ازدواج، طراحان بررسي انتظار دارند كه پاسخ‌دهندگان حداقل نام چندين شاخص مهم را ذكر كنند. آن‌ها تا چهار پاسخ را در متغيرهاي Index1 تا Index4 ثبت و ذخيره مي‌كنند. كدهاي طراحي‌شده براي متغيرهاي Index1 تا Index4 همان شماره‌هاي گزينه‌ها مي‌باشند، به مفهوم ديگر مقادير متغيرها به‌جاي 0 و 1 همان كد گزينه انتخابي خواهند بود. بنابراين متغيرهاي فوق، متغيرهاي رده‌اي (Categorical) خواهند بود.

براي مثال اگر پاسخگو به سه شاخص اشاره كند: شغل با درآمد مناسب، اخلاق و خانواده مناسب، مقادير داده‌ها چنين خواهند بود:

(شغل با درآمد مناسب) =Index1

(اخلاق) =Index 2

(خانواده مناسب)‌=Index 3

گمشده =Index 4

(كلمه­ ی گمشده، در بررسي اجتماعي با عنوان Sysmis ذكر شده است كه گمشده سيستمي است و با يك نقطه در خانه­ی مربوطه مشخص مي‌شود.)

تحت اين طرح كدگذاري، هر متغير مي‌تواند مقداري را اختيار كند كه پاسخگو به‌صورت شاخص اول، دوم، سوم يا چهارم به‌عنوان شاخص­های مهم به آن اشاره كرده است.

هنگامي‌كه مي‌خواهيم جدول فراواني را روي هر يك از اين چهار متغير اجرا كنيم جدولي را دوست داريم كه مركب از هر چهار متغير باشد روند پاسخ‌هاي چندگانه اين كار را براي ما انجام مي‌دهد

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.


دانلود برنامه آمارگر سایت تخصصی آمار فربد