خوش آمدید

quadratic discriminant analysis

تحلیل تشخیصی درجه دوم

QDA  (quadratic discriminant analysis) به روش تجزیه و تحلیل خطی (LDA) (linear discriminant analysis) نزدیک است، که در آن فرض می شود که اندازه گیری به طور نرمال توزیع شده است.  با این حال، بر خلاف LDA، در QDA هیچ فرضیه ای وجود ندارد که کوواریانس هر یک از طبقات یکسان باشد.  برای برآورد پارامترهای مورد نیاز در تشخیص درجه دوم، محاسبه و داده ها بیشتر از موارد تشخیص خطی لازم است. اگر اختلاف زیادی در ماتریس های کوواریانس گروه وجود نداشته باشد، پس مورد دوم نیز به عنوان تشخیص درجه دوم عمل می کند.  تشخیص درجه دوم، شکل کلی تشخیص بیزی است.

 


اين بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه هاي کاربري مجاز براي مشاهده اين بخش نمي باشيد.

بازگشت

دانلود برنامه آمارگر سایت تخصصی آمار فربد