تحلیل مسیر با stata

آموزش تحلیل مسیر در نرم افزارstata

پس از بیان مفهوم بنیادی تحلیل مسیر و نحوه انجام آن در spssدر ادامه مطلب می توانید فیلم آموزشی تحلیل مسیر در stata را دانلود نمایید.

تحلیل مسیر با stata


برای فیلم روی لینک ایجاد شده کلیک نمایید.

دانلود فیلم آموزش تحلیل مسیر با stataکپی
لینک اشتراک گذاری