انصراف

دانلود نرم افزار PLS

دانلود نرم افزار PLS

دوستان عزیز در فایل پیوست فایل نرم افزار VPLS که برای بررسی و تحلیل معادلات ساختاری هنگامی که حجم نمونه کوچک و بطور تقریبی کمتر از 200 باشد استفاده می شود 

لینک آموزش نرم افزار PLS-AMOS


این بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه های کاربری مجاز برای مشاهده این بخش نمی باشید.

بازگشت