دانلود spss 25

موضوعات : آموزش SPSS

دوستان عزيز در همين روزا نسخه 25 spss وارد بازار شده و در آن مباحث زيادي از جملهشبيه سازي، تحلیل های بیزی، روش ماشین بردار، جنگل تصادفی،  هم اضافه شده است. قسمت هاي ديگري كه به آن اضافه شده است شامل موارد زير مي باشد: ادامه مطلب...

دانلود spss25

دانلود spss25

 


Streamline analysis with powerful new algorithms

Simplify scoring and output for direct marketers

Create faster performing tables

Run IBM SPSS Statistics Base Server on IBM System z hardware

سیستم لازم برای اجرای نرم افزار:

Operating system: Microsoft Windows XP (Professional, 32-bit) or Vista® (Home, Business, 32- or 64-bit), Windows 7 (32- or 64-bit)*

 • Hardware:
  • Intel® or AMD x86 processor running at 1GHz or higher
  • Memory: 1GB RAM or more recommended
  • Minimum free drive space: 800MB
  • DVD drive
  • Super VGA (800x600) or higher-resolution monitor
 • For connecting with IBM SPSS Statistics Server, a network adapter running the TCP/IP network protocol
 • Web browser: Internet Explorer 7 or 8

دوستان حجم فايل نرم افزار 755 مگابايت هست كه به دليل حجم زياد براي دانلود عزيزان قرار داده نشده است.